00359 8888 35226 office@lorensita.net

Ιδρυση εταιρείας στη Βουλγαρία

εταιρεια στην βουλγαρια

Θέλετε να ξεκινήσετε μια επιχειρηματική δραστηριότητα ή να επεκτείνετε την επιχείρησή σας, ιδρύοντας μια νέα εταιρεία, ένα υποκατάστημα, μια θυγατρική, ή να ενώσετε τις εταιρείες σας;

Η σωστή απάντηση σε αυτή την ερώτηση, είναι η ίδρυση μιας ξεχωριστής εταιρείας που να ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις και τους στόχους σας.

Προσφέρουμε στους βούλγαρους και ξένους πολίτες την εγγραφή εμπορικής εταιρείας στη Βουλγαρία /ΟΟD/LTD -Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης ή EOOD/PLTD-Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης/. Παρέχουμε συμβουλευτικές και διοικητικές υπηρεσίες για την εγκατάσταση επιχειρήσεων και την επιχειρηματική δραστηριότητα στη Βουλγαρία.

Η έδρα και διεύθυνση διαχείρισης των εταιρειών που θέλετε να εγγραφείτε μπορεί να είναι οπουδήποτε στη Βουλγαρία.

Ο βουλγαρικός εμπορικός νόμος προσφέρει διαφορετικούς τύπους εταιρειών οι οποίες, ανάλογα με τις συγκεκριμένες ανάγκες σας, μπορούν να ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις σας κατά την εγγραφή της εταιρείας. Κάθε μία από αυτές έχει τα δικά της πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα, και δεν μπορεί να ειπωθεί ότι υπάρχει μια καθολική λύση κατά περίπτωση.

 

Γιατί να επίλεξετε, και να ιδρύσετε εταιρεία στη Δημοκρατία της Βουλγαρίας

Τα κυριότερα πλεονεκτήματα που απολαμβάνετε επιλέγοντας τη Βουλγαρία είναι:

– Χαμήλοι φόροι και μισθοί

– Το απλοποιημένο φορολογικό σύστημα

– Ο φορολογικός συντελεστής για τα κέρδη των εταιριών είναι μόνο 10%

– Ο φορολογικός συντελεστής για την διανομή μερισμάτων είναι 5%

– Φόρος προστιθεμένης αξίας που είναι (DDS) 20%, και μηδενικός προκειμένου για εξαγωγές και ενδοκοινοτικές προμήθειες

– Οι ενδοκοινοτικές συναλλαγές απαλλάσσονται του Φ.Π.Α. σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28-ης Νοεμβρίου 2006 , σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου

– Η Δημοκρατία της Βουλγαρίας έχει υπογράψει Συμβάσεις «περί αποφυγής διπλής φορολογίας» με περισσότερες από 70 χώρες (συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας – Νόμος 2255/1994, ΦΕΚ 195/18.11.1994).

– To κόστoς δημιουργίας της εταιρείας είναι από το χαμηλότερο στην Ευρωπαϊκή Ένωση

– Αγορά ακίνητης περιουσίας στο όνομα της εταιρείας

– Αγορά μηχανοκίνητων οχημάτων στο όνομα της εταιρείας, σε χαμηλές τιμές, με πολύ χαμηλή φορολογική επιβάρυνση

– Η μικρή χιλιομετρική απόσταση από την Ελλάδα

– Χαμηλος συντελεστής διαβίωσης

 

Σύσταση Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης – ΟΟD/LTD, και Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης EOOD/PLTD

Η ίδρυση εταιρείας γίνεται σε 1 ημέρα

Η Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (ΟΟD/LTD – ΕΠΕ) είναι ένας τύπος κεφαλαιουχικής εταιρείας. Για τη σύσταση μίας Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης είναι απαραίτητη η σύμπραξη τουλάχιστον δύο προσώπων φυσικών ή νομικών, για την πραγματοποίηση εμπορικών συναλλαγών, με αμοιβαία κεφάλαια, που είναι υπεύθυνα για τις υποχρεώσεις της εταιρείας, με τη συμμετοχή τους στο κεφάλαιο της εταιρείας. Κατ ‘εξαίρεση, μια εταιρεία μπορεί επίσης να συσταθεί από ένα άτομο – EOOD/PLTD.

Η ίδρυση – σύσταση Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης επιλέγεται από τους πελάτες μας, κυρίως λόγω:

του τρόπου, με τον οποίο περιορίζεται ο κίνδυνος των συνεργατών στο ποσό της συμμετοχής τους

της εξόδου ή του αποκλεισμού ενός εταίρου δεν έχει ως αποτέλεσμα τον τερματισμό, και μπορεί να δημιουργηθεί μόνο από ένα άτομο (EOOD)

Η OOD/LTD συνδυάζει την προσωπική δέσμευση στις προσωπικές εταιρείες, με τον περιορισμό των κινδύνων στις κεφαλαιουχικές εταιρείες.

Ο σχετικά εύκολος τρόπος λήψης αποφάσεων και διαχείρισης

Μέσω της OOD/LTD, μπορεί να πραγματοποιηθεί οποιαδήποτε δραστηριότητα, που δεν απαγορεύεται από το νόμο (υπάρχει περιορισμός για την εκτέλεση τραπεζικών, ασφαλιστικών, leasing, κλπ. δραστηριοτήτων). Βεβαίως, υπάρχουν επίσης καθεστώτα αδειοδότησης για την άσκηση ορισμένων δραστηριοτήτων.

Οι ιδρυτές της OOD μπορούν να είναι φυσικά και νομικά πρόσωπα. Τα φυσικά πρόσωπα που ιδρύουν την εταιρεία πρέπει να είναι ικανά πρόσωπα, δηλαδή, να είναι τουλάχιστον 18 ετών. Η εταιρεία περιορισμένης ευθύνης είναι μια νέα νομική οντότητα, ένα νέο πρόσωπο, διαφορετικό από τους ιδρυτές της.

Μπορούμε να συνοψίσουμε μερικούς σημαντικούς λόγους, για τους οποίους η Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, είναι η πλέον προτιμώμενη νομική μορφή για την εγγραφή εταιρείας:

Η EOOD/Μ.Ε.ΠΕ./PLTD είναι μια πολύ καλή επιλογή, για την έναρξη μιας μικρής επιχείρησης, ειδικά για τις περιπτώσεις, στις οποίες ο ιδιοκτήτης ασκεί όλη τη δραστηριότητα της εταιρείας. Η χρηματοπιστωτική κρίση ώθησε πολλούς ειδικούς, και όχι μόνο ειδικευμένους ανθρώπους που έχουν χάσει τη δουλειά τους, να ρισκάρουν και να ξεκινήσουν τη δική τους επιχείρηση.

Για ορισμένους, είναι μια ευκαιρία να εκπληρώσουν τα όνειρά τους, και να εργαστούν για τον εαυτό τους, και με δικά τους έξοδα, για το οποίο αισθάνονται πιο προετοιμασμένοι.

Για άλλους είναι απλά μια απελπιστική και βιαστική κίνηση.

Όλα αυτά μπορεί να ακούγονται σαν ένα σήμα, για την αναζωογόνηση της μικρής επιχείρησης, που είναι ο κύριος μοχλός οποιασδήποτε σύγχρονης οικονομίας.

Πλεονεκτήματα σύστασης Μ.Ε.Π.Ε.:

– Λιγότερο κόστος ασφάλισης

– Περιορισμένη ευθύνη

Η εταιρεία είναι υπεύθυνη μέχρι το ύψος του κεφαλαίου της, για οφειλές προς τον προϋπολογισμό, προμηθευτές, πιστωτές κ.λπ., σε περίπτωση εκκαθάρισης και αφερεγγυότητας. Αυτό σημαίνει ότι η προσωπική ιδιοκτησία του μοναδικού κατόχου δεν θα υποφέρει.

– Είναι γρήγορο και εύκολο να αυξήσετε ή να μειώσετε το κεφάλαιο, καθώς και να πουλήσετε μέρος του σε άλλο πρόσωπο, κτλ.

 

Ιδρυση ατομικη επιχειρηση στη Βουλγαρια

 

Διαδικασία ίδρυσης

Ετοιμάζουμε όλα τα απαραίτητα έγγραφα, τα υποβάλλουμε στο Πρακτορείο Καταχωρήσεων, πληρώνουμε το κρατικό τέλος, το οποίο περιλαμβάνεται στην τελική τιμή. Η κατάρτιση όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών γίνεται από έμπειρους δικηγόρους σε αυτόν τον τομέα στα βουλγάρικα. Διαθέτουμε και ένα εξαιρετικό δίκτυο από μεταφραστές, που μεταφράζουν από Βουλγαρικά σε Ελληνικά και αντιστρόφως, και αναλαμβάνουμε τις μεταφράσεις κειμένων που επιθυμείτε σε 14 διαφορετικές γλώσσες.

Η σύσταση μιας Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης ή Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης πραγματοποιείται κατά τον ακόλουθο τρόπο:

Α) Απαραίτητα βήματα:

1) Φωτοτυπία των δελτίων ταυτότητας των εταίρων (όταν πρόκειται για Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης) και του δελτίου ταυτότητας του μοναδικού κατόχου του κεφαλαίου (όταν πρόκειται για Μονοπρόσωπη Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης).

2) Η επιθυμητή ονομάσια της εταιρείας σας, για να ελέγξουμε εάν είναι ελεύθερη στο Εμπορικό Μητρώο.

3) Στην περίπτωση Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης, θα πρέπει να μας γίνει γνωστό το ποσοστό συμμετοχής του κάθε μετόχου, και επίσης το όνομα του Διαχειριστή/ών. Διαχειριστές μπορεί να είναι ένας ή όλοι οι μέτοχοι.

4) Καθορισμός του αντικειμένου της δραστηριότητας, της έδρας και της διεύθυνσης διαχείρισης, των μετοχών των εταίρων, του διαχειριστή (ων) και τον τρόπο διαχείρισης

5) Ετοιμάζουμε τα απαραίτητα έγγραφα για την εγγραφή της εταιρείας.

6) Τα συμπληρωμένα από μας έγγραφα μετά υπογράφονται από συμβολαιογράφο.

Η παρουσία του διερμηνέα είναι απαραίτητη κατά την υπογραφή των εγγράφων σε συμβολαιογράφο, ο οποίος θα μεταφράσει όλα τα προετοιμασμένα έγγραφα στον αλλοδαπό πολίτη στη μητρική του γλώσσα.

7) Το κεφάλαιο πρέπει να έχει καταβληθεί πλήρως κατά την υπογραφή του καταστατικού – 2 ευρώ, σύμφωνα με τον Εμπορικό Νόμο. Λαμβάνετε πιστοποιητικό από την τράπεζα.

* Το ελάχιστο απαιτούμενο κεφάλαιο για την ίδρυση εταιρείας ανέρχεται προς τη στιγμή σε 2 ευρώ. Ωστόσο, μια εταιρεία με τέτοιο κεφάλαιο δεν μπορεί να καταχωρηθεί από περισσότερα από δύο άτομα, επειδή υπάρχει η απαίτηση, ότι κάθε μετοχή δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 1 λέβα.

8) Τα έγγραφα κατατίθενται στο Πρακτορείο Καταχωρήσεων.

9) Μέσα σε 4-5 εργάσιμες ημέρες λαμβάνετε έναν ενιαίο αριθμό ταυτοποίησης ΕΙΚ, εγγραφή στο ΙΚΑ, στη Εθνική Υπηρεσία Εσόδων – ΝΑΠ, σφαγίδα και πιστοποιητικό καταχώρησης της εταιρείας στο Εμπορικό Μητρώο στο Υπουργείο Δικαιοσύνης.

10) Μπορείτε να αποσύρετε το κεφάλαιό σας.

 

Πρώτα έξοδα σύστασης μιας νέας επιχείρησης

Σύσταση της εταιρείας OOD – Ε.Π.Ε/EOOD – Μ.Ε.Π.Ε στη Βουλγαρία

Μετάφραση όλων των δικαιολογητικών σας από βουλγάρικα στα ελληνικά – προφορική μετάφραση και υπογραφή των εγγράφων που απαιτούνται για την ίδρυση της εταιρείας (η παρουσία διερμηνέα είναι υποχρεωτική, δυνάμει του νόμου, καθώς αφορά αλλοδαπούς).

Παροχή μεταφραστικής υπηρεσίας μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας, για την σύσταση – τράπεζα, δικηγόρο, συμβολαιογράφο κτλ.).

Η ίδρυση της Ε.Π.Ε. απαιτεί συμβολαιογραφικό τύπο και παράσταση δικηγόρου.

Για περισσότερες λεπτομέρειες επικοινωνήστε μαζί μας, για να σας δώσουμε την ανάλογη προσφορά.