εταιρεια στην βουλγαρια
Θέλετε να ξεκινήσετε μια επιχειρηματική δραστηριότητα ή να επεκτείνετε την επιχείρησή σας, ιδρύοντας μια νέα εταιρεία, ένα υποκατάστημα, μια θυγατρική; Η σωστή απάντηση σε αυτή την ερώτηση, είναι η ίδρυση εταιρείας που να ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις και τους στόχους σας.

Προσφέρουμε στους βούλγαρους και ξένους πολίτες την εγγραφή εμπορικής εταιρείας στη Βουλγαρία, Μπλαγκόεβγκραντ, LTD / ΕΠΕ / – ή PLTD/ MΕΠΕ /. Παρέχουμε συμβουλευτικές και διοικητικές υπηρεσίες για την εγκατάσταση επιχειρήσεων και την επιχειρηματική δραστηριότητα στη Βουλγαρία.

Η έδρα και διεύθυνση διαχείρισης των εταιρειών που θέλετε να εγγραφείτε μπορεί να είναι οπουδήποτε στη χώρα. Ο βουλγαρικός εμπορικός νόμος προσφέρει διαφορετικούς τύπους εταιρειών οι οποίοι, ανάλογα με τις συγκεκριμένες ανάγκες σας, μπορούν να ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις σας.

Κάθε μία από αυτές έχει τα δικά της πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα, και δεν μπορεί να ειπωθεί ότι υπάρχει μια καθολική λύση κατά περίπτωση. Το γραφείο μας βρίσκεται στο κέντρο του Μπλαγκόεβγραντ, 90 χιλμ. από τον Προμαχώνα.

 

12 αιτίες γιατί να επιλέξετε, και να ιδρύσετε εταιρεία στη Βουλγαρία

Τα κυριότερα πλεονεκτήματα που απολαμβάνετε επιλέγοντας τη Βουλγαρία είναι:

 1. Χαμήλοι φόροι και μισθοί
 2. Το απλοποιημένο φορολογικό σύστημα
 3. Ο φορολογικός συντελεστής για τα κέρδη των εταιριών είναι μόνο 10%
 4. Ο φορολογικός συντελεστής για την διανομή μερισμάτων είναι 5%
 5. Φόρος προστιθεμένης αξίας που είναι (DDS) 20%, και μηδενικός προκειμένου για εξαγωγές και ενδοκοινοτικές προμήθειες
 6. Οι ενδοκοινοτικές συναλλαγές απαλλάσσονται του Φ.Π.Α. σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28-ης Νοεμβρίου 2006 , σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου
 7. Η Βουλγαρία έχει υπογράψει Συμβάσεις «περί αποφυγής διπλής φορολογίας» με περισσότερες από 70 χώρες (συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας
 8. To κόστoς ίδρυσης της εταιρείας είναι από το χαμηλότερο στην Ευρωπαϊκή Ένωση
 9. Αγορά ακίνητης περιουσίας στο όνομα της επιχείρησης
 10. Αγορά μηχανοκίνητων οχημάτων στο όνομα της εταιρείας, σε χαμηλές τιμές, με πολύ χαμηλή φορολογική επιβάρυνση
 11. Η μικρή χιλιομετρική απόσταση από την Ελλάδα
 12. Χαμηλος συντελεστής διαβίωσης.

 

 

Ιδρυση εταιρείας περιορισμένης ευθύνης – LTD, και μονοπρόσωπης ΕΠΕ/PLTD

Η ίδρυση εταιρείας στη Βουλγαρία γίνεται σε 1 ημέρα. Η ΕΠΕ είναι ένας τύπος κεφαλαιουχικής εταιρείας. Για τη εγγραφή αυτής της μορφής, είναι απαραίτητη η σύμπραξη τουλάχιστον δύο προσώπων φυσικών ή νομικών, για την πραγματοποίηση εμπορικών συναλλαγών, με αμοιβαία κεφάλαια, που είναι υπεύθυνα για τις υποχρεώσεις της εταιρείας, με τη συμμετοχή τους στο κεφάλαιο της. Κατ ‘εξαίρεση, μια εταιρεία μπορεί επίσης να συσταθεί από ένα άτομο – ΜΕΠΕ.

Η καταχώρηση μίας ΕΠΕ επιλέγεται από τους πελάτες μας, κυρίως λόγω: του τρόπου, με τον οποίο περιορίζεται ο κίνδυνος των συνεργατών στο ποσό της συμμετοχής τους, της εξόδου ή του αποκλεισμού ενός εταίρου δεν έχει ως αποτέλεσμα τον τερματισμό, και μπορεί να δημιουργηθεί μόνο από ένα άτομο (PLTD). Η ΕΠΕ συνδυάζει την προσωπική δέσμευση στις προσωπικές εταιρείες, με τον περιορισμό των κινδύνων στις κεφαλαιουχικές εταιρείες. Ο σχετικά εύκολος τρόπος λήψης αποφάσεων και διαχείρισης.

Μέσω της ΕΠΕ/LTD, μπορεί να πραγματοποιηθεί οποιαδήποτε δραστηριότητα, που δεν απαγορεύεται από το νόμο (υπάρχει περιορισμός για την εκτέλεση τραπεζικών, ασφαλιστικών, leasing, κλπ. δραστηριοτήτων). Βεβαίως, υπάρχουν επίσης καθεστώτα αδειοδότησης για την άσκηση ορισμένων δραστηριοτήτων. Οι ιδρυτές της εταιρείας ΕΠΕ μπορούν να είναι φυσικά και νομικά πρόσωπα. Τα φυσικά πρόσωπα που ιδρύουν την εταιρεία πρέπει να είναι ικανά πρόσωπα, δηλαδή, να είναι τουλάχιστον 18 ετών. Η ΕΠΕ είναι μια νέα νομική οντότητα, ένα νέο πρόσωπο, διαφορετικό από τους ιδρυτές της. Μπορούμε να συνοψίσουμε μερικούς σημαντικούς λόγους, για τους οποίους η ΜΕΠΕ, είναι η πλέον προτιμώμενη νομική μορφή.

Η εταιρία PLTD/ΜΕΠΕ στην Βουλγαρία είναι μια πολύ καλή επιλογή, για την έναρξη μιας μικρής επιχείρησης, ειδικά για τις περιπτώσεις, στις οποίες ο ιδιοκτήτης ασκεί όλη τη δραστηριότητα της μορφής αυτής.

 • Λιγότερο κόστος ασφάλισης
 • Περιορισμένη ευθύνη. Η εταιρεία είναι υπεύθυνη μέχρι το ύψος του κεφαλαίου της, για οφειλές προς τον προϋπολογισμό, προμηθευτές, πιστωτές κ.λπ., σε περίπτωση εκκαθάρισης και αφερεγγυότητας. Αυτό σημαίνει ότι η προσωπική ιδιοκτησία του μοναδικού κατόχου δεν θα υποφέρει.
 • Είναι γρήγορο και εύκολο να αυξήσετε ή να μειώσετε το κεφάλαιο, καθώς και να πουλήσετε μέρος του σε άλλο πρόσωπο, κτλ.

 

Διαδικασία ίδρυσης στην Βουλγαρία

Ετοιμάζουμε όλα τα απαραίτητα έγγραφα, τα υποβάλλουμε στο Πρακτορείο Καταχωρήσεων, Βουλγαρία πληρώνουμε το κρατικό τέλος, το οποίο περιλαμβάνεται στην τελική τιμή. Η κατάρτιση όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών γίνεται από έμπειρους δικηγόρους σε αυτόν τον τομέα στα βουλγάρικα. Διαθέτουμε και ένα εξαιρετικό δίκτυο από μεταφραστές, που μεταφράζουν από Βουλγαρικά σε Ελληνικά και αντιστρόφως, και αναλαμβάνουμε τις μεταφράσεις κειμένων που επιθυμείτε σε 14 διαφορετικές γλώσσες. Η σύσταση μιας ΕΠΕ. ή ΜΕΠΕ πραγματοποιείται κατά τον ακόλουθο τρόπο:

 

Απαραίτητα βήματα για την ίδρυση:

1) Φωτοτυπία των δελτίων ταυτότητας των εταίρων (όταν πρόκειται για μία Ε.Π.Ε.), και του δελτίου ταυτότητας του μοναδικού κατόχου του κεφαλαίου (όταν πρόκειται για ΜΕΠΕ).

2) Η επιθυμητή ονομάσια της εταιρείας σας, για να ελέγξουμε εάν είναι ελεύθερη στο Εμπορικό Μητρώο.

3) Στην περίπτωση ΕΠΕ, θα πρέπει να μας γίνει γνωστό το ποσοστό συμμετοχής του κάθε μετόχου, και επίσης το όνομα του Διαχειριστή/ών. Διαχειριστές μπορεί να είναι ένας ή όλοι οι μέτοχοι.

4) Καθορισμός του αντικειμένου της δραστηριότητας, της έδρας και της διεύθυνσης διαχείρισης, των μετοχών των εταίρων, του διαχειριστή (ων) και τον τρόπο διαχείρισης

5) Ετοιμάζουμε τα απαραίτητα έγγραφα για την εγγραφή της νομικής οντότητας.

6) Τα συμπληρωμένα από μας έγγραφα μετά υπογράφονται από συμβολαιογράφο. Η παρουσία του διερμηνέα είναι απαραίτητη κατά την υπογραφή των εγγράφων σε συμβολαιογράφο, ο οποίος θα μεταφράσει όλα τα προετοιμασμένα έγγραφα στον αλλοδαπό πολίτη στη μητρική του γλώσσα.

7) Το κεφάλαιο πρέπει να έχει καταβληθεί πλήρως κατά την υπογραφή του καταστατικού – 2 ευρώ, σύμφωνα με τον Εμπορικό Νόμο. Λαμβάνετε πιστοποιητικό από την τράπεζα. Το ελάχιστο απαιτούμενο κεφάλαιο για την ίδρυση ανέρχεται προς τη στιγμή σε 2 ευρώ. Ωστόσο, μια εταιρεία με τέτοιο κεφάλαιο δεν μπορεί να καταχωρηθεί από περισσότερα από δύο άτομα, επειδή υπάρχει η απαίτηση, ότι κάθε μετοχή δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 1 λέβα.

8) Τα έγγραφα κατατίθενται στο Πρακτορείο Καταχωρήσεων στην Βουλγαρία.

9) Μέσα σε 4-5 εργάσιμες ημέρες λαμβάνετε έναν ενιαίο αριθμό ταυτοποίησης ΕΙΚ, εγγραφή στο ΙΚΑ, στη Εθνική Υπηρεσία Εσόδων – ΝΑΠ, σφραγίδα και πιστοποιητικό καταχώρησης στο Εμπορικό Μητρώο στο Υπουργείο Δικαιοσύνης.

10) Μπορείτε να αποσύρετε το κεφάλαιό σας.

11) Μετά την εγγραφή της εταιρείας, το επόμενο βήμα είναι η υποβολή των δικαιολογητικών για έκδοση της άδειας παραμονής στο όνομα του διευθυντή ή των διευθυντών.

Η ίδρυση εταιρείας στην Βουλγαρία, είναι αποδεδειγμένη καλή επένδυση, χωρίς κίνδυνο και σε συμφέρουσα τιμή!

 

Περισσότερες υπηρεσίες:

– Χρησιμα Links
Εμπορική εκπροσώπηση
Καταχώρηση υποκαταστήματος στη Βουλγαρία
– Εγγραφή του Franchising
Έναρξη επιχειρηματική δραστηριότητα εκτός Ελλάδας

ΣΧΟΛΙΑ