Το επιχειρηματικό μοντέλο franchise προσελκύει πολλούς ανθρώπους στη Βουλγαρία που θέλουν να ξεκινήσουν και να διευθύνουν τη δική τους επιχείρηση. Το franchise θεωρείται ως μια λιγότερο επικίνδυνη και ανεξάρτητη πρωτοβουλία, λόγω του πλεονεκτήματος της έναρξης μιας επιχείρησης υποστηριζόμενης από μια αποδεδειγμένη μάρκα, καθώς και της άμεσης πρόσβασης σε προϊόντα και υποδομές, όχι στην κυκλοφορία νέων εμπορικών σημάτων.

  • Τα πρώτα franchises εμφανίστηκαν στη Βουλγαρία τη δεκαετία του 1970, αλλά στα μέσα της δεκαετίας του 1990, η βιομηχανία άρχισε να αναπτύσσεται πιο έντονα.
  • Σε πολλούς τομείς, υπάρχουν ήδη μεγάλα franchises (ή αλυσίδες που χρησιμοποιούν το προνόμιο).
  • Ωστόσο, ένα μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού εξακολουθεί να αγνοεί το σύστημα αυτό, εν μέρει λόγω των περιορισμένων διαθέσιμων πληροφοριών.
  • Μεγάλο μέρος της μάρκας franchise είναι στα χέρια των ελληνικών εταιρειών.
  • Η ελκυστικότητα της Βουλγαρίας έχει αυξηθεί πολύ, με την είσοδο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία έχει προσελκύσει περισσότερες επενδύσεις και franchise. Τα επόμενα χρόνια συνεχίστηκε η διαδικασία δημιουργίας των σημαντικών καναλιών των πιο φημισμένων εμπορικών σημάτων.

Τιμές:

Η μέση τιμή εκκίνησης για ένα franchise στη Βουλγαρία είναι 5.900 λέβα (αυτό είναι 40.000 δολαρίων στις ΗΠΑ).
Τα μέσα μηνιαία δικαιώματα είναι 4,9% του κύκλου εργασιών.
Η μέση αρχική επένδυση στην επιχείρηση franchise είναι 29.500 λέβα.
O μέσος αριθμός μονάδων αλυσίδων franchise στη Βουλγαρία είναι: 11.
Οι συμβάσεις είναι κατά μέσο όρο για περίοδο 5 ετών.

Πληροφορίες

Στο τέλος του 2008, υπήρχαν 1.478 επιχειρηματικές μονάδες franchise σε 60 εταιρείες στη Βουλγαρία. Το 2009, ο αριθμός των μονάδων ήταν 2211, και το 2010 – 2954.
Το 2009, οι εταιρείες που χορηγούν δικαιώματα δικαιόχρησης είναι πάνω από 80 – 62% από αυτές είναι βουλγαρικά, και το 68% είναι στη Βουλγαρία για περισσότερο από 5 χρόνια. Το 2010, ο αριθμός των εταιρειών franchise στη Βουλγαρία είναι 198 (64% είναι βουλγαρικές).Για οποιοδήποτε πληροφορία θελήσετε, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας μέσω τηλεφώνου και Viber/WhatsApp στο 00359 8888 35226 ή μέσω e – mail:

13 + 4 =