τα οχήματα σε ένα χώρο στάθμευσης

Καταχώρηση & Ασφάλιση του Οχήματός σας στη Βουλγαρία

Η ταξινόμηση αυτοκινήτων στη Βουλγαρία ρυθμίζεται από το διάταγμα του Υπουργείου Εσωτερικών της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας και ορίζει τις διαδικασίες για την καταχώριση των μηχανοκίνητων οχημάτων που ανήκουν στα βουλγαρικα φυσικά και νομικά πρόσωπα /Εγγεγραμμένες βουλγαρικές εταιρίες/.

Ο παρών Νόμος ισχύει για τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των μελών των οικογενειών τους, ή πολίτες των κρατών μερών της συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο και που κατέχονται από ξένους πολίτες μόνιμους κατοίκους της Βουλγαρίας ή των ξένων υπηκόων που έχουν δημιουργήσει εταιρίες /επιχειρήσεις / στη Βουλγαρία. Κατά την αρχική εγγραφή των οχημάτων που εισάγονται από χώρες εκτός της ΕΕ, καταβάλλεται ο φόρος προστιθεμένης αξίας .

Τα οχήματα που ταξινομήθηκαν για πρώτη φορά σε μια χώρα μέλος της ΕΕ δεν υπόκεινται στο φόρο προστιθέμενης αξίας. Έτσι, αν εισάγουν το ελληνικό αυτοκίνητό σας στη Βουλγαρία, για να λάβει άδεια δεν πληρώνετε το φόρο προστιθέμενης αξίας. Aπαιτούνται τα έγγραφα της εταιρείας

– δικαστική απόφαση, σφραγίδα και Bulstat, δελτίο ταυτότητας του ιδιοκτήτη (εάν υπάρχει) και αν υπάρχουν πολλά, είναι επιθυμητό να έχετε 1 άτομο με πληρεξούσιο από όλους, πιστοποιημένο από συμβολαιογράφο και τα δελτία ταυτότητάς τους. Τα υπόλοιπα έγγραφα του αυτοκινήτου είναι τυποποιημένα

– άδεια κυκλοφορίας, ασφάλειες, έγγραφα εξαγοράς

– τιμολόγια ή συμβόλαια. Κατά την ταξινόμηση του οχήματος που αγόρασα, εκτός από την ανάγκη να «παρουσιάσω» το ίδιο το αυτοκίνητο στην Τροχαία, θα πρέπει επίσης να προετοιμάσω τα ακόλουθα έγγραφα:

• Γραπτή αίτηση εγγραφής (παρέχονται τα έντυπα επί τόπου, τα οποία δίδονται αυτεπαγγέλτως)

• Έγγραφα για την απόκτηση ιδιοκτησίας με τα στοιχεία αναγνώρισης του οχήματος (η σύμβαση και τα άλλα έγγραφα που έχουμε συντάξει με τον πωλητή κατά τη συναλλαγή)

• Έγγραφο ταυτότητας (π.χ. ταυτότητα)

• Ασφαλιστικό έγγραφο αστικής ευθύνης

• Τελωνειακό έγγραφο σχετικά με τις διαμορφωμένες εισαγωγές εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) εάν το όχημα εισάγεται από τρίτη χώρα

• Εγγραφα που σχετίζονται με την προμήθεια του προϊόντος (που ονομάζεται οικολογικός φόρος), προετοιμάζεται για μένα από τον πωλητή του οχήματος κατά την ολοκλήρωση της συναλλαγής

Η διαδικασία

• Διεξάγεται λεπτομερής τεχνικός έλεγχος του οχήματος από ειδικό. Εάν όλα είναι καλά, καταρτίζεται πρωτόκολλο • Πληρώνω τον οικολογικό φόρο • Υποβάλω τα απαιτούμενα έγγραφα • Πληρώνω ένα τέλος που εισπράττεται στο σύστημα του Υπουργείου Εσωτερικών σύμφωνα με το Δασμολόγιο αριθ. 4 του νόμου περί κρατικών τελών (6,00 BGN) • Με την καταβολή του τέλους εγώ θα λάβω πιστοποιητικό εγγραφής (μικρή και μεγάλη άδεια κυκλοφορίας) • Παίρνω πινακίδες κυκλοφορίας

Βουλγαρικές Πινακίδες

πλάκα αυτοκινήτου από την περιοχή του Μπλαγκόεβγκραντ Λαμβάνετε πινακίδες με αριθμό κυκλοφορίας και πληρώνεται προκαταβολή, η οποία εισπράττεται στο σύστημα του Υπουργείου Εσωτερικών σύμφωνα με το νόμο περί τιμολογίων του κράτους. Τοποθετούνται μπροστινά και πίσω (ή μόνο πίσω) κάθετα προς το διάμηκες τμήμα του οχήματος και, εφόσον αυτό δεν είναι δυνατό, προς το αριστερό μέρος, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η ορατότητα και ο φωτισμός τη νύχτα. Κατά την τοποθέτηση της πινακίδας κυκλοφορίας, να μην παραβιαζεται το σχήμα της πινακίδας, την ακεραιότητα του γραφήματος και τα σύμβολα αριθμών.Εάν χρησιμοποιώ τις πινακίδες κυκλοφορίας και/ή έγγραφα όχι με την καθορισμένη σειρά,ή όταν τα ίδια έχουν λήξει, οι πινακίδες και τα έγγραφα θα κατασχεθούν από την τροχαία και υπόκειμαι σε πρόστιμο.

Απαιτούμενα έγγραφα για τη οδήγηση φορτηγών:

1) Eπαγγελματική επάρκεια, ισχύει για περίοδο τριών ετών – Κανοσνισμός № 33 της 03.11.1999 για τις δημόσιες μεταφορές επιβατών και εμπορευμάτων στο έδαφος της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας Εάν το οδικό όχημα ανήκει σε νομικό πρόσωπο, ήτοι – εταιρεία υποχρεωτικά πρέπει να διαθέτει με ταχογράφο, αντίστοιχα ταχογραφικοί δίσκοι, αντίστοιχα έγγραφα βάσει του Κανονισμού № 561

2) Ασφάλιση αστικής ευθύνης τρίτων Αν αγοράζετε ένα “νέο αυτοκίνητο εισαγωγής” που δεν είναι εγγεγραμμένο στη χώρα ή ένα καινούργιο αυτοκίνητο, το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνετε είναι να κάνετε ασφάλιση αστικής ευθύνης. Για το σκοπό αυτό, πρέπει να παρουσιάσετε την ασφαλιστική σύμβαση στον ασφαλιστή. Εάν το αυτοκίνητο έχει πινακίδες, πρέπει επίσης να έχει έγκυρο ασφαλιστήριο συμβόλαιο. Σε αυτή την περίπτωση, πρέπει να επισκεφθείτε το γραφείο του ασφαλιστή εντός 7 ημερών από την ταξινόμηση σας στην Υπηρεσία Τροχαίας και να μεταφέρετε το ασφαλιστήριο συμβόλαιο στο όνομά σας.

3) Εγγραφή στο δήμο Από 01.01.2015 δεν χρειάζεται πλέον να πάτε στο Δήμο ειδικά για να δηλώσετε το αυτοκίνητο. Αυτό γίνεται δία της υπηρεσιακής οδού.

4) Βινιέτα Μην το αγνοείτε επειδή είναι ένα κόστος. Αν ταξιδεύετε συχνά και θέλετε να είστε άνετοι στις εκδρομές σας στη χώρα, είναι πολύ ωφέλιμο για εσάς να αγοράσετε μία ετήσια βινιέτα. Διατιμάται σε 97 λέβα. Οι άλλοι τύποι βινιέτων είναι: μηνιαίως με τιμή 30 ευρώ και εβδομαδιαία για 15 ευρώ. Όσο και δεν σας αρέσει η τιμή των νέων βινιέτων, σας συνιστούμε να τις αγοράσετε, επειδή τα πρόστιμα είναι έως τα 1.000 λέβα. * Ολα τα παραπάνω ισχύουν για τα αυτοκίνητα. * Πληροφορίες σχετικά με την εγγραφή αριθμών EORI στη Βουλγαρία.


Επικοινωνήστε μαζί μας, για να λάβετε συγκεκριμένη προσφορά για προθεσμίες και τιμές.


Για οποιοδήποτε πληροφορία θελήσετε, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας μέσω τηλεφώνου και Viber/WhatsApp στο 00359 8888 35226 ή μέσω e – mail: