Τραπεζική εγγύηση σε τράπεζες της Βουλγαρίας

(Bank guarantee signing)

Πολύ συχνά τίθεται το ερώτημα, σχετικά με το τι είναι μια τραπεζική εγγύηση, και πόσο μπορεί να βοηθήσει την εταιρεία μου;
Εδώ, με λίγα λόγια, θα δώσουμε μια εξήγηση για τη φύση της τραπεζικής εγγύησης.

Η τραπεζική εγγύηση είναι αμετάκλητη υποχρέωση για μια τράπεζα, να πληρώσει ένα ορισμένο ποσό σε περίπτωση μη εκπλήρωσης υποχρεώσεων που αναλαμβάνει τρίτο μέρος ή σε περίπτωση κινδύνου.
Μια τραπεζική εγγύηση δεν αποτελεί ανεξάρτητο τρόπο πληρωμής, όπως η πιστωτική επιστολή και η άμεση χρέωση, αλλά συχνά εφαρμόζεται σε συνδυασμό με αυτές, προκειμένου να επιτευχθεί ισχυρότερη δέσμευση μεταξύ των μερών στις συναλλαγές εξωτερικού εμπορίου.

Βασικά πλεονεκτήματα:

 • Εύκολα προσβάσιμες
 • Εύλογη τιμή
 • Ευκαιρία για επιχειρηματική ανάπτυξη

Για ποιους είναι οι τραπεζικές εγγυήσεις;

Για όλες τις εταιρείες που χρειάζονται αυτό το εργαλείο στη διαδικασία των επιχειρηματικών διαπραγματεύσεων, ή σύμφωνα με τις κανονιστικές απαιτήσεις της επιχείρησής τους.

Βασικά είδη τραπεζικών εγγυήσεων:

 • εγγύηση πληρωμής
 • εγγύηση συμμετοχής σε δημοπρασία
 • εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης
 • εγγύηση για προκαταβολή
 • πιστωτική εγγύηση
 • τελωνειακές εγγυήσεις
 • aval

Ανάλογα με τις ανάγκες της εταιρείας σας, κάθε τράπεζα μπορεί επίσης να σας παρέχει μια σειρά τραπεζικών εγγυήσεων.

Τα συμβαλλόμενα μέρη στην τραπεζική εγγύηση:

 • η τράπεζα εγγυητής
 • ο δικαιούχος υπέρ του οποίου εκδίδεται

Οι τραπεζικές εγγυήσεις σας δίνουν την ευκαιρία να υποστηρίξετε την επιχείρησή σας σε προσιτή τιμή.

Αν σας ενδιαφέρει, θα σας απαντήσουμε.

Θέλετε να εγγραφείτε εταιρεία στη Βουλγαρία;