Image of Bulgarian car plates

Έκδοση Προσωρινών Πινακίδων Κυκλοφορίας από ΚΑΤ – Τροχαία – Μπλαγκόεβγκραντ 

Τσολ πινακίδες

Οι προσωρινές πινακίδες κυκλοφορίας θα εκδοθούν με τη βοήθειά μας, παρέχοντας όλα τα απαραίτητα έγγραφα και συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο για να σας εκπροσωπούμε ενώπιον της Τροχαίας. 

Η προσωρινή πινακίδα αποτελείται από έναν έξι ψήφιο συνδυασμό αριθμών από 0 έως 9, συμμετρικά χωρισμένον με το γράμμα “В” στη μέση. Στον ακραίο δεξί τομέα, η χρονιά ισχύος είναι υποδειγμένη σε κόκκινο φόντο. 

Όταν χρησιμοποιείτε οχήματα με προσωρινές πινακίδες κυκλοφορίας στο όχημα (ή στο ρυμουλκό όχημα), πρέπει να υπάρχει εκπρόσωπος του προσώπου στο οποίο έχουν παρασχεθεί οι πινακίδες. 

Η Lorensita.net θα φροντίσει να τις λάβετε στο σύντομο δυνατό χρονικό διάστημα, σε κόστος που είναι ευνοϊκό για την υπηρεσία, συμπεριλαμβανομένων των ακόλουθων: 

 • Έλεγχος και προετοιμασία των εγγράφων για την έκδοση προσωρινών πινακίδων κυκλοφορίας. 
 • Προχωρήση προς τη Διαδικασία στην Τροχαία, για την έκδοση προσωρινών πινακίδων κυκλοφορίας γρήγορα και εύκολα. 
 • Λήψη των αδειών και των προσωρινών πινακίδων κυκλοφορίας με ισχύ 1 μήνα. 
 • Τοποθέτηση των προσωρινών αριθμών κυκλοφορίας στο όχημά σας. 

Για βοήθεια στην έκδοση προσωρινών αριθμών κυκλοφορίας, επικοινωνήστε στο τμήμα μας.

 

Προσωρινές πινακίδες

Οι Τσολ πινακίδες είναι προσωρινές πινακίδες με συνήθη ισχύ 1 μήνα, με τις οποίες μπορείτε να κινηθείτε με το οχημά σας στο έδαφος της χώρας. Η προσωρινή πινακίδα αποτελείται από 6 ψηφία από 0 έως 9, χωρισμένα από το γράμμα “Т” (σε περίπτωση εξαγωγής ή κλοπής πινακίδας) ή “Н” (εάν το οχημάτων δεν έχει εγγραφεί ακόμα) στη μέση και γραμμένα με μαύρο χρώμα σε λευκό φόντο, π.χ. 698 Т 385 ή 325 Н 587. 

Υπάρχουν δύο είδη προσωρινών πινακίδων: 

 • Προσωρινές πινακίδες για εξαγωγή οχημάτων στο εξωτερικό. 
 • Προσωρινές πινακίδες για κυκλοφορία μόνο σε περιφέρεια και τη χώρα. 

 

Μπορούν να παραταθούν δύο φορές μετά την παρουσίαση του οχήματός σας στο κέντρο εγγραφής στο ΚΑΤ. Για αυτά εκδίδεται μία transit άδεια, στην οποία αναφέρονται τα στοιχεία του οχήματος και, οι προσωρινές πινακίδες με την τελική ημερομηνία ισχύος. 

Οι προσωρινές πινακίδες εκδίδονται για τα εξής οχήματα, που εισάγονται και είναι εκτός υποχρέωσης στη χώρα καταγωγής: 

 • Αυτοκίνητα 
 • Ρυμουλκούμενα 
 • Φορτηγά 
 • Λεωφορεία 
 • Μοτοσυκλέτες 

 

Είναι απαραίτητη η έκδοση προσωρινών πινακίδων στις παρακάτω περιπτώσεις:

 

Ποια είναι τα απαραίτητα έγγραφα για την έκδοση προσωρινών πινακίδων;

 • Πιστοποιητικό κυκλοφορίας του οχήματος 
 • Σύμβαση αγοραπωλησίας ή τιμολόγιο για την απόκτηση του οχήματος 
 • Δήλωση εισαγωγής-πρόσθετο 2 του οχήματος 
 • Έγκυρη αστική ευθύνη για το όχημα με βάση τον αριθμό πλαισίου
  (Εάν επιθυμείτε να ενημερωθείτε αναλυτικά για όλους τους τύπους ασφάλισης αυτοκινήτου στη Βουλγαρία, επισκεφτείτε τη σελίδα μας.) 

 

Ποια είναι η διαδικασία έκδοσης προσωρινών πινακίδων;

Η διαδικασία έκδοσης προσωρινών πινακίδων για την προσωρινή κυκλοφορία του αυτοκινήτου πραγματοποιείται στα ακόλουθα βήματα: 

 • Παίρνετε τις άδειες του αυτοκινήτου και τα υπόλοιπα έγγραφα. 
 • Συνάπτετε έγκυρη αστική ευθύνη για το αυτοκίνητο με ώρα από την ίδια ημέρα. 
 • Κάνετε αντίγραφα των εγγράφων, γράφοντας σε κάθε φύλλο την ίδια πληροφορία με το πρωτότυπο και υπογράφετε. 
 • Πηγαίνετε στον χώρο του ΚΤΠ σε υπάλληλο του ταμείου για την έκδοση των προσωρινών πινακίδων. 
 • Υποβάλλετε τα έγγραφα και, μετά από 30 λεπτά έως 1 ώρα, παίρνετε την έτοιμη άδεια και τις προσωρινές πινακίδες.

 

Ευρωπαϊκές πινακίδες κυκλοφορίας και πιστοποιητικό συμμόρφωσης

Το πιστοποιητικό συμμόρφωσης (CoC) δεν είναι απλά ένα έγγραφο. Είναι το διαβατήριο του οχήματος εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που εγγυάται ότι πληρούν τα αυστηρά πρότυπα και κανονισμούς που καθορίζονται από την ΕΕ. Αυτό το πιστοποιητικό, είναι ένα πιστοποιητικό της συμμόρφωσης του αυτοκινήτου προς τις προδιαγραφές ασφαλείας, προστασίας του περιβάλλοντος και αποδοτικότητας, καθιστώντας το αναντικατάστατο μέρος του αυτοκινητιστικού τοπίου στην Ευρώπη. 

Κάθε αυτοκίνητο που κυκλοφορεί στους ευρωπαϊκούς δρόμους έχει την δική του μοναδική ιστορία και προδιαγραφές, και το πιστοποιητικό συμμόρφωσης παρέχει λεπτομερή αφήγηση για αυτό. Καλύπτει μια ευρεία γκάμα πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένου του μοντέλου του αυτοκινήτου, του αριθμού του τύπου έγκρισης, τεχνικών προδιαγραφών και δεδομένων εκπομπών. Αυτά τα δεδομένα αντιστοιχούν ακριβώς στις λεπτομέρειες, που βρίσκονται στον αριθμό κυκλοφορίας του αυτοκινήτου, δημιουργώντας ένα συνολικό και παρακολουθήσιμο ιστορικό για κάθε οχήμα. 

Η κατοχή του πιστοποιητικού συμμόρφωσης (CoC) είναι ιδιαίτερα σημαντική όταν θέλετε να εγγραφείτε ένα νέο ή εισαγόμενο όχημα, μεταχειρισμένο, σε μια χώρα της ΕΕ. Λειτουργεί ως απόδειξη ότι το όχημα συμμορφώνεται με όλες τις εφαρμοστές οδηγίες και κανονισμούς της ΕΕ, γεγονός που είναι ουσιαστικό για τη διατήρηση της ακεραιότητας και ασφάλειας των ευρωπαϊκών δρόμων. Χωρίς αυτό το πιστοποιητικό, η μετακίνηση του οχήματος από τον έκθεσης ή από ξένη χώρα στους τοπικούς δρόμους μπορεί να προκαλέσει νομικά εμπόδια και ρυθμιστικά εμπόδια.